ORGANIZATORZY:

Do startu

20.08.2016 - godz. 11:00
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RP

PARTNER STRATEGICZNY
PARTNER BIEGU

Trasa biegu